Platforma B2B
Facebook

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 

Niniejsza polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Z-Eco Energy sp. z o.o. spółkę komandytową z siedzibą w Gospodarzu, Gospodarz 51A, 95-030 Rzgów, wpisaną do krajowego rejestru sądowego – rejestru przedsiębiorców – pod numerem: 0000779448, NIP 7282837007, REGON 382965661.

Informacje ogólne

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Z-Eco Energy sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Gospodarzu, Gospodarz 51A, 95-030 Rzgów, wpisana do krajowego rejestru sądowego – rejestru przedsiębiorców – pod numerem: 0000779448, NIP 7282837007, REGON 382965661.

Czyje dane przetwarza Administrator?

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych (klientów będących konsumentami, klientów będących przedsiębiorcami oraz użytkowników sieci Internet, odwiedzających i korzystających z platformy udostępnionej przez Administratora).

Jakie dane przetwarza Administrator?

Przetwarzamy wyłącznie dane zwykłe, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło Klienta ustanowione w związku z rejestracją na platformie udostępnianej przez Administratora, adres, adres do doręczeń, numer PESEL lub NIP Klienta, jak również dane informatyczne w formie plików cookies.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

 • Dane zebrane za pomocą formularza kontaktowego, w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego od Klienta oraz zebrane za pomocą funkcji chat online:

Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane przez Klienta, w szczególności z zakresu oferowanych produktów lub usług. Przetwarzanie danych służy także przygotowaniu indywidualnej oferty lub umowy – na żądanie Klienta.

 • Dane zebrane przy rejestracji konta:

Celem przetwarzania danych zebranych w trakcie rejestracji konta Klienta jest zawarcie i realizacja Umowy Serwisu (więcej o Umowie Serwisu – patrz: Regulamin Serwisu), tj. utrzymanie konta Klienta, zapewnienie jego funkcjonalności, zapewnienie dostępu do historii zamówień i reklamacji.

 • Dane zebrane w formularzu Newsletter:

Dane zebrane w formularzu zapisu do newslettera przetwarzane są w celu nadania informacji handlowej pochodzącej od Z-Eco Energy sp. z o.o. spółki komandytowej z siedzibą w Gospodarzu. Informacja handlowa przesyłana jest w związku z wyrażoną zgodą na jej otrzymywanie.

 

 • Dane zebrane do zawarcia umowy:

Dane podane przez Klienta w związku z żądaniem zawarcia umowy przetwarzane są właśnie w celu podjęcia czynności prowadzących do zawarcia umowy z Z-Eco Energy sp. z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Gospodarzu oraz w celu wykonania tej umowy. Dane przetwarzane są wówczas także w zakresie niezbędnym do rozpoznania reklamacji, jak i udzielenia instrukcji i pomocy w trakcie użytkowania towarów oferowanych przez Administratora.

Dane informatyczne (cookies):

Pliki cookies zbierane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z tych stron. Pliki zbierane są także w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sieci Internet korzystają ze stron internetowych i w ten sposób ulepszyć ich zawartość.

Pliki cookies pozwalają także na utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu na konto Klienta, dzięki czemu nie ma konieczności ponownego podawania loginu i hasła przy otwarciu podstrony Serwisu.

 

Z jakich rodzajów plików cookies korzysta strona Administratora?

 

Strona korzysta z następujących plików cookies:

 • ssupp.vid – zawiera ID odwiedzającego Serwis, plik wygasa po 6 miesiącach;
 • ssupp.visit – służy do monitorowania ilości poprzednich wizyt w celach statystycznych, jest konieczne do śledzenia automatycznych wiadomości, plik wygasa po 6 miesiącach;
 • ssupp.chatid – ID konwersacji; wygasa po zamknięciu przeglądarki.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

 • W zakresie danych zebranych za pomocą formularza kontaktowego, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy Klienta oraz poprzez chat online:

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora. Interesem tym jest udzielanie odpowiedzi na zapytania Klientów oraz tworzenie i dostosowywanie indywidualnych ofert w ramach działalności gospodarczej Administratora, na żądanie Klienta.

 • W zakresie danych zebranych przy rejestracji konta Klienta:

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. zawarcie na żądanie Klienta i wykonanie Umowy Serwisu, tj. umowy o utrzymanie konta Klienta na platformie udostępnionej przez Administratora.

 • W zakresie danych zebranych przez formularz Newsletter:

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda użytkownika (Klienta) zainteresowanego otrzymywaniem informacji handlowej.

 • W zakresie danych zebranych w związku z zawarciem umowy z Klientem:

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy lub podjęcie czynności prowadzących do jej zawarcia – na życzenie Klienta.

 • W zakresie danych informatycznych:

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda użytkownika serwisu.

 

Kto może być odbiorcą zebranych danych?

Odbiorcami danych osobowych zebranych przez Administratora mogą być:

 1. Podmioty współpracujące z Administratorem w prowadzeniu jego działalności gospodarczej, w szczególności jego zleceniobiorcy, wykonawcy i przedstawiciele.
 2. Dostawcy oprogramowania, systemów informatycznych, poczty e-mail, serwisu IT
 3. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 4. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rozliczeniowe – biura księgowe; banki.
 5. Kancelarie prawne, sądy – w razie konieczności dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów.

Jakie są moje prawa w związku z przetwarzaniem danych?

 1. Każda osoba, której dane przetwarza Administrator, ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych,
  2. żądania usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych.
 2. Dodatkowo, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (patrz: Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?) osoba, której dane przetwarza Administrator, ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.
 3. Dodatkowo, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), osoba, której dane przetwarza Administrator, ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody.

Każdej osobie, której dane przetwarza Administrator, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia opisane w punktach 1-3 uprawnienia można zrealizować kontaktując się z Administratorem pocztą tradycyjną (Z-Eco Energy sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Gospodarzu, Gospodarz 51A, 95-030 Rzgów) lub mailową: biuro@z-ecoenergy.com.

 

Jak cofnąć zgodę na cookies?

Samodzielnie i w każdym momencie możesz cofnąć zgodę na stosowanie plików cookies na Twoim urządzeniu. W tym celu możesz usunąć pliki cookies, które dotychczas zostały zapisane na Twoim urządzeniu za pośrednictwem strony Administratora oraz możesz też zmienić ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej, którą używasz.

 

Niezbędne pliki cookies są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Adminsitratora lub czynią korzystanie z niej łatwiejszym. Ich usunięcie lub wyłączenie może uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych funkcji strony albo wpływać na komfort korzystania z niej.

 

W celu przybliżenia Ci sposobu zmiany ustawień przechowywania plików cookies, zamieszczamy instrukcje odpowiadające najpopularniejszym rodzajom przeglądarek internetowych:

 

Czy podanie danych osobowych jest moim obowiązkiem? Jakie są konsekwencje odmowy podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia jednak osiągnięcie celów, dla których przetwarzanie jest konieczne (patrz: Jaki jest cel przetwarzania danych?), w szczególności:

 1. udzielenie informacji lub odpowiedzi na zapytanie – gdy chodzi o dane podawane za pomocą formularza kontaktowego, poprzez kontakt telefoniczny/mailowy oraz chat online;
 2. zawarcie i wykonanie umowy – gdy chodzi o dane podawane w związku ze składaniem zamówień, Umową Serwisu (prowadzenia konta Klienta);
 3. przesyłanie informacji o towarach, usługach, promocjach, rabatach – gdy chodzi o dane podawane w związku z usługą Newsletter.

 

Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?

Dane osobowe przechowywane są do czasu:

  1. upływu przedawnienia roszczeń z umów, dla zawarcia i wykonania których dane zostały pobrane
  2. skutecznego wniesienia sprzeciwu – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. wycofania zgody – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli chodzi o pliki cookies – patrz: Z jakich rodzajów plików cookies korzysta strona Administratora?

 

Czy moje dane przekazywane są do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Czy moje dane służą profilowaniu lub automatycznemu podejmowaniu decyzji?

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

 

Copyright © 2023 z-ecoenergy.com | Wszelkie prawa zastrzeżone! | Twitter |

Wykonanie: adimo.pl